ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดงานสัมมนา

สิ่งที่จะได้รับจากงานสัมมนา

ขอขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วม

สัมมนา Robot Trade for the future

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดงานสัมมนา