ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดงานสัมมนา
สัมมนาการลงทุน พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง
สัมมนาการลงทุน
พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง

สิ่งที่จะได้รับจากสัมมนา

วิทยากร : โค้ชจากสถาบัน GOTA GO-TRADE ACADEMY
หัวข้อในงานสัมมนา
บรรยากาศงานสัมมนา
วิทยากรในงานสัมมนา
โค้ชป้อม ปริญญา

“ความรู้ในปัจจุบันมีมากมาย และหาได้ง่าย เพราะมีแหล่งเรียนรู้เต็มไปหมด แต่เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ การฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ สร้างเสริมจิตวิญญาณ จนตกผลึกเป็นแนวทางของตนเองให้ได้ ก่อนนำไปใช้จริง หากทำได้ทั้งหมดแล้ว จากกลยุทธ์ธรรมดาก็กลายเป็นท่าไม้ตายในตำนาน”

วิทยากรในงานสัมมนา
สถานที่จัดงานสัมมนา

ขอขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วม

สัมมนาการลงทุน พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง

กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาคุณเพื่อแจ้งรายละเอียดงานสัมมนา