ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้การใช้งาน Financial Trading Aombot

ก. เงื่อนไขและข้อตกลงของ
 1. Financial Trading AOMBOT ระบบเทรดอัจฉริยะที่ทําหน้าที่เสมือนหุ่นยนต์นักเทรด ผู้ช่วยบริหารจัดการการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า EA (Expert Advisor) ที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตลอด 24 ชม. ผ่านทาง Aombot.com
ข. คำศัพท์
 1. Financial Trading Aombot คือชื่อผลิตภัณฑ์ EA
 2. ผู้ใช้บริการ คือ นักลงทุนทีเปิดบัญชีและลงทุนกับ Financial Trading Aombot
 3. ผู้ให้บริการ คือ Financial Trading Aombot
 4. Profit Sharing คือ ส่วนแบ่งกำไรที่ทางผู้ใช้บริการจะต้องเสียให้ผู้บริการเมื่อมีผลตอบแทนที่มีกำไรเกิดขึ้น
ค. บทบัญญัติทั่วไป
 1. การสมัครเปิดบัญชี Financial Trading Aombot
  1. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบริการ Financial Trading Aombot โดยการกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ทางผู้ให้บริการเตรียมให้
  2. เพื่อลดความเสี่ยงและความปลอดภัยในการลงทุนของผู้ใช้บริการเอง ทางผู้ให้บริการจึงกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนคือ $2,000 โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกการลงทุนได้จากแพ็กเกจต่างๆของผู้ให้บริการ
 2. ข้อกำหนดผู้ใช้บริการ Financial Trading Aombot
  1. เมื่อผู้ใช้บริการเปิดบัญชี Financial Trading Aombot ถือเป็นการยินยอมและมอบอำนาจให้ทีมงานผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อัลกอริทึมผู้ช่วยในการทำคำสั่งซื้อขาย (ภายใต้แบรนด์ Financial Trading Aombot) เป็นผู้ดำเนินการซื้อ-ขายทั้งหมด
  2. ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มเงินลงทุน หลังจากท่านเริ่มใช้งาน Financial Trading Aombot ท่านสามารถลงทุนเพิ่มได้ขั้นต่ำ $1,000
  3. เมื่อผู้ใช้บริการเริ่มใช้งาน Financial Trading Aombot ทางผู้ให้บริการไม่แนะนำให้เจ้าของบัญชีปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อเอง เนื่องจากทางเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลให้อยู่แล้ว ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คสถานะได้ทุกเวลา แต่หากลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อขายเอง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ และทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบหรือสูญเสียเงินต้นทั้งหมด
  4. เมื่อระบบ Financial Trading Aombot เริ่มต้นดำเนินการแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถทำการถอนเงินได้เพียง 1 ครั้งต่อเดือน โดยมีรอบการส่งคำขอถอนเงินในวันที่ 3 ของเดือนเท่านั้น หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะต้องถอนเงินแบบเร่งด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการล่วงหน้า 3 วัน
  5. ผู้ใช้บริการจะต้องเสียส่วนแบ่งกำไร ที่เรียกว่า Profit Sharing 30% ของกำไรสุทธิ ณ วันที่ผู้ใช้บริการถอนเงิน โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้โอนส่วนแบ่งกำไรให้กับผู้ให้บริการ
  6. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ และรับสิทธิพิเศษจากแพ็กเกจต่างๆของ Financial Trading Aombot คุณสามารถใช้ Financial Trading Aombot ได้กับบัญชี Standard ของโบรกเกอร์ GOFX เท่านั้น
  7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการนำ Financial Trading Aombot ไปใช้ในโบรกเกอร์อื่น ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการจำนวน $2,000 ต่อเดือนและไม่สามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆจากแพ็กเกจ Financial Trading Aombot อาทิเช่น ฟรีค่าบริการ VPS เป็นต้น
  8. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับบัญชีของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินลงทุนยอดที่คงเหลือภายในบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป
  9. เนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่ท่านได้รับจากโบรกเกอร์ GOFX หรือ Financial Trading Aombot หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผู้ให้บริการรายเดียวกันถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
  10. เนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับจากโบรกเกอร์ GOFX หรือ Financial Trading Aombot ค่าคำนวณผลลัพธ์ ค่าสถิติ อาจมีความคลาดเคลื่อนตามสภาวะตลาดการลงทุนขณะช่วงเวลานั้นๆ ทางทีมงานไม่อาจรับประกันความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูลในทุกๆครั้งได้
  11. ทีมงานจะดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเข้าตรวจสอบการดำเนินการของ Financial Trading Aombot ได้อย่างตลอดในการดูผลการลงทุน ณ ปัจจุบัน
  12. การนำเงินลงทุนของผู้ใช้บริการ Financial Trading Aombot จะนำไปลงทุนเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (CFD) ของคู่สกุลเงินต่างประเทศ ทองคำ และบิทคอยน์
ง. บทบัญญัติข้อสุดท้าย
 1. Financial Trading Aombot ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนและผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน
 4. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการผ่านทาง โทร : 0892259585 E-mail : info@aombot.com